Biserica Reformata din Bontida - 1130

Alt monument de importanţă majoră, atractiv pentru turişti, este Biserica Reformată, a cărei construcţie a început în secolul al XII-lea.

În lista Monumentelor istorice din România, aceasta apare cu mai multe poziţii, şi anume:

  1. Ansamblul Bisericii Reformate sec. XIII

  2. Biserica Reformată sec. XIII

  3. Clopotniţă de lemn a Bisericii Reformate sec. XVIII-XIX

Se presupune că a fost primul locaş de cult religios al populaţiei băştinaşe româneşti, care, după supunerea lor de către Tuhut, a trecut în posesia ungurilor stabiliţi pe aceste meleaguri.

După marea schismă religioasă din 1054 ungurii au devenit creştini şi apoi romano-catolici până la trecerea la protestantism.

De începuturile parohiei reformate este legat numele lui Mihaly Banffy, ctitorul acesteia. Urmaşul lui Mihaly, Banffy Farkas, a clădit pe cont propriu casa parohială, din piatră şi a dotat-o cu mobilier. Pe casa parohială a fost aplicată o placă în limba latină, al cărei text, tradus în româneşte, este: ” Casa aceasta din temelie este zidită pentru preotul reformat de credinţă elveţiană calvină părintele bisericii prin munca fiului şi nepotului său în anul 1781”

Amvonul este sculptat de David Şipoş în anul 1720.

În anul 1848 in confruntările cu revoluţionarii, biserica reformată a pierdut arhiva care avea înscrisuri de peste 600 de ani.

În februarie 1972 s-au inventariat obiectele bisericeşti cu valori de excepţie: trei potire, dintre care unul donat “pro capela Iclodeana” în anul 1744 şi trei farfurii dintre care una donata de Banffy Denes.

© 2017 by STUDIOGRAPH. Proudly created with Wix.com

 

0264 262 259, interior: 40

Acest site este un proiect al Primăriei Bonțida, menit să impulsioneze serviciile turistice ale regiunii.

www.comunabontida.ro/

BONTIDA  Centrul de Informare Turistică
Str. Mihai Eminescu nr. 274B
loc. Bonțida, jud Cluj